Min Side Innlogging 2023-0205

Generalforsamling og beboermøte

Publisert: 5. februar 2024

Datoen du må holde av, er 12. mars. Stedet er som i fjor Konnerud nye kirke.

Nytt av året er at styret kaller inn til beboermøte i forkant av generalforsamlingen. Dette møtet starter klokka 18.00. Selve generalforsamlingen begynner klokka 19.00.

Innmelding av saker: Har du saker du som andelshaver vil melde inn til generalforsamlingen, må dette gjøres innen fristen som styret har satt til tirsdag 13. februar klokka 16.00.

Saker kan meldes inn på styrets e-postadresse: styretssbrl@gmail.com

Du kan også melde saker via Min Sidewww.nbbo.no

Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på Min Side.

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via Min Side eller på e-post, kan forslaget leveres i styrets postkasse som du finner på hjørnet ved søppelrommet i Ilderstien.

Saken du melder inn, må inneholde: Tittel, tydelig beskrivelse av saken og innstilling til vedtak.

Det må også klart fremkomme hva det skal stemmes over.

Saken må dessuten dateres og signeres av andelshaver(ne).

OBS! Merk at saker som kommer inn etter fristen, ikke vil bli behandlet på årets generalforsamling.

 

Styret i Skjelsbekkskogen Borettslag