500-lapp 2022-1108 Nett IV DSC_0240 Foto Stein Gudvangen

– Økning i husleia ikke til å unngå

Publisert: 29. november 2022

– Husleia går opp. Det var dessverre ingen annen utvei, slår styreleder Øystein Lono fast i siste utgave av Skjelsblekka som var klar 17. november.

– Hovedårsaken til økningen er krigen i Ukraina, energisituasjonen i Europa og alle følgene av dette, men også at kommunale avgifter fortsetter å gå opp samtidig som renta stiger, sier han etter at styret ferdigbehandlet borettslagets budsjett for 2023.

Avgiften på vann og avløp går alene opp med 13,5 prosent neste år.

Lono forstår at de ekstra hundrelappene dette betyr i utgifter månedlig, kommer til å svi en del for flere.

– Med dette i tankene har styret derfor jobbet mye for at økningen skulle bli så lav som mulig, og det har vi fått til, sier han.

Halvert stigning. NBBOs budsjettforslag la opp til over 1.000 kroner i økning av fellesutgiftene for 4-romsleilighetene, en del mindre for 2-romsleilighetene. Styret har gjennom ulike grep greid å mer enn halvere økningen for begge leilighetstypene.

I budsjettet for 2023 er det lagt inn en husleieøkning på 477 kroner for leiligheter på 110 kvadratmeter, 473 kroner for leiligheter på 109 kvadrat og 290 kroner måneden for leiligheter på 68 kvadrat.

I prosent ligger økningen på omkring 8 prosent for hver av leilighetstypene.

– Det er nok en dårlig trøst, men dette er en lavere økning enn i mange borettslag vi kan sammenligne oss med, sier Lono.

Alexander Lunde Gabrielsen, som er leder for rådgiverteamet hos NBBO (Nedre Buskerud Boligbyggelag) kan bekrefte dette:

– 8 prosent stigning er lite i denne sammenhengen, sier han og opplyser at økningen i enkelte borettslag blir på hele 30 prosent. Men flere ligger på rundt 10 prosents økning, og Skjelsbeggskogen hører klart til i nedre sjikt sammenlignet med andre borettslag. De største økningene kommer i borettslag der man har vært for sparsom med vedlikeholdet og til slutt blir nødt til å ta kraftig tak for å hente inn etterslepet.

 

Hele artikkelen om budsjettet finner på midtsidene i Skjelsblekka.

Bildegalleri