Generalforsamlingen 2024-0312 III DSC_0022 Foto Stein Gudvangen

Godt gjennomført generalforsamling

Publisert: 19. mars 2024

Oppmøtet var godt og nyskapningen med beboermøte fungerte bra.

Skjelsbekkskogen Borettslags generalforsamling i Konnerud nye kirke 12. mars, annonsert som en variant i «to trinn», gikk effektivt og greit for seg.

Trinn 1 – beboermøtet klokka 17:30 – ble som planlagt et godt diskusjonsforum der flere tok ordet og stilte spørsmål, men uten at de store diskusjonene oppsto.

Trinn 2 – selve generalforsamlingen klokka 19:00 med avstemninger og valg – ble effektivt gjennomført.

Det møtte 32 personer til generalforsamlingen, mens det var gitt 7 fullmakter.

Forslaget om etablering av et felles grillområde ved Minkstien/Røyskattfaret ble vedtatt med 35 stemmer.

Forslaget om forbud mot kjøring i borettslaget falt, mens det ble flertall for å la en styreoppnevnt komite jobbe videre med spørsmålene knyttet til trafikale utfordringer og parkering ved bolig. Styrets innstilling fikk 39 stemmer.

For en mer utfyllende framstilling av generalforsamlingen, henvises det til neste utgave av Skjelsblekka som kommer over påske.