Forhåndsvarsel om generalforsamling

Det blir ordinær generalforsamling i Skjelsbekkskogen Borettslag tirsdag 14. mars. Arenaen blir i år som i fjor sommer i Konnerud nye kirke. Dersom du som andelseier ønsker å sende inn saker til generalforsamlingen, må dette gjøres innen torsdag 9. februar. Saken kan meldes på styrets e-postadresse: styretssbrl@gmail.com Alternativt kan du melde inn saken via Min…

Les mer

Ladepriser for el-bil i januar

Her er ladeprisene en måned fram i tid Dette er de oppdaterte prisene for å lade bilen i borettslaget, gjeldende fra og med torsdag 12. januar, 2023: For lading i garasje: Kr. 2,00 pr. kWh. For gjesteladere utendørs: Kr. 3,05 pr. kWh + kr. 0,15 pr. min.

Les mer

Nye ladepriser inn i 2023

Her er ladeprisene en måned fram i tid Dette er de oppdaterte prisene for å lade bilen i borettslaget, gjeldende fra og med 13. desember: For lading i garasje: 2,11 pr. kWh (+ 5 % til leverandøren Mer) For gjesteladere utendørs: 3,16 pr. kWh + kr. 0,15 pr. min (+ 5 % til Mer)

Les mer

– Økning i husleia ikke til å unngå

– Husleia går opp. Det var dessverre ingen annen utvei, slår styreleder Øystein Lono fast i siste utgave av Skjelsblekka som var klar 17. november. – Hovedårsaken til økningen er krigen i Ukraina, energisituasjonen i Europa og alle følgene av dette, men også at kommunale avgifter fortsetter å gå opp samtidig som renta stiger, sier…

Les mer