Forhåndsvarsel om generalforsamling

Det blir ordinær generalforsamling i Skjelsbekkskogen Borettslag tirsdag 14. mars. Arenaen blir i år som i fjor sommer i Konnerud nye kirke. Dersom du som andelseier ønsker å sende inn saker til generalforsamlingen, må dette gjøres innen torsdag 9. februar. Saken kan meldes på styrets e-postadresse: styretssbrl@gmail.com Alternativt kan du melde inn saken via Min…

Les mer

Ladepriser for el-bil i januar

Her er ladeprisene en måned fram i tid Dette er de oppdaterte prisene for å lade bilen i borettslaget, gjeldende fra og med torsdag 12. januar, 2023: For lading i garasje: Kr. 2,00 pr. kWh. For gjesteladere utendørs: Kr. 3,05 pr. kWh + kr. 0,15 pr. min.

Les mer

Nye ladepriser inn i 2023

Her er ladeprisene en måned fram i tid Dette er de oppdaterte prisene for å lade bilen i borettslaget, gjeldende fra og med 13. desember: For lading i garasje: 2,11 pr. kWh (+ 5 % til leverandøren Mer) For gjesteladere utendørs: 3,16 pr. kWh + kr. 0,15 pr. min (+ 5 % til Mer)

Les mer

– Økning i husleia ikke til å unngå

– Husleia går opp. Det var dessverre ingen annen utvei, slår styreleder Øystein Lono fast i siste utgave av Skjelsblekka som var klar 17. november. – Hovedårsaken til økningen er krigen i Ukraina, energisituasjonen i Europa og alle følgene av dette, men også at kommunale avgifter fortsetter å gå opp samtidig som renta stiger, sier…

Les mer

Her er nye ladepriser for el-bil

Her er de nye ladeprisene De oppdaterte prisene for å lade bilen – som gjelder fra i morgen, onsdag 9. november – er som følger: For lading i garasje: 2,06 pr. kWh (+ 5 % til leverandøren Mer) For gjesteladere utendørs: 3,06 pr. kWh + kr. 0,15 pr. min (+ 5 % til Mer)

Les mer

Feilparkering kan føre til borttauing

  Den senere tid har del bileiere begynt å parkere i Ekornveien, noe som ikke er tillatt. Det er også forbudt å parkere på p-plasser for bevegelseshemmede. Dette er det registrert flere tilfeller av. Bildene viser en rekke med biler nederst i Ekornveien og en henger som i lengre tid har stått fast parkert i…

Les mer

Snart kan du lade bilen i garasjen igjen

Firmaet som skal sørge for el-billadere i garasjene, er nå kommet langt med jobben. Vi nærmer oss mål. Som alle sikkert har sett, er det gravd grøfter til strømkabler fra trafostasjonene til garasjene, og det som gjenstår utendørs er asfaltering av veier og fortau. Inne i garasjene er ladeenhetene for det meste installert, men det…

Les mer

Endelig slutt på anleggsarbeidet

Etter en lang prosess med graving og blant annet utskifting av flere støttemurer, er det nå blitt ryddig og pent på friområdet på hjørnet ved Minkstien og Røyskattfaret som er blitt brukt som deponi i flere måneder. Bare restene av en gammel kabel ligger nå igjen, og den vil bli fjernet om kort tid. Det…

Les mer

Dugnaden er utsatt

I forberedelsen av vårens dugnad ble vi i styret litt for ivrige… Vi har planlagt med tanke på smittevern og sjekket nasjonale krav, men overså at kravene for tiden er strengere i Drammen enn nasjonalt. En beboer gjorde oss mandag oppmerksomme på dette, og vi tok da umiddelbart kontakt med kommuneoverlegen for å få klarhet…

Les mer