Dugnaden er utsatt

Publisert: 5. mai 2021

I forberedelsen av vårens dugnad ble vi i styret litt for ivrige…

Vi har planlagt med tanke på smittevern og sjekket nasjonale krav, men overså at kravene for tiden er strengere i Drammen enn nasjonalt. En beboer gjorde oss mandag oppmerksomme på dette, og vi tok da umiddelbart kontakt med kommuneoverlegen for å få klarhet i saken.
Dessverre viser det seg at styret her har misforstått, og beboeren som sa ifra, skal ha takk for påpekningen.

Vi er derfor nødt til å avlyse dugnaden lørdag 8. mai, men holder muligheten åpen for dugnad på mandag 10. mai – fordi kommunen opplyser at
det kan komme endringer i lokale regler søndag 9. mai.

Vi følger opp med ny informasjon med oppslag, på nett og via SMS så snart vi vet mer.

I mellomtiden er det fullt mulig for alle beboere å benytte kontainerne som allerede er på plass. De kan benyttes til hageavfall og restavfall.

Følg anvisningene på kontainerne!

Styret

Aktuelle dokumenter