Minkstien Friområde 2022-0728 DSC_0169 Nett

Endelig slutt på anleggsarbeidet

Publisert: 29. juli 2022

Etter en lang prosess med graving og blant annet utskifting av flere støttemurer, er det nå blitt ryddig og pent på friområdet på hjørnet ved Minkstien og Røyskattfaret som er blitt brukt som deponi i flere måneder. Bare restene av en gammel kabel ligger nå igjen, og den vil bli fjernet om kort tid. Det er lagt på jord, og feltet er tilsådd. Dette er det endelige farvel med området som parkeringsplass. Styret vil jobbe videre med hva plattingen der det gamle søppelhuset sto, skal brukes til. Et forslag er at det settes opp en benk der.

Det er også kommet på plass ny støttemur i Oterfaret på hjørnet mot Ekornveien.

Videre er det de siste månedene skiftet ut dårlige stokker rundt sandkassene samt at sanda der er skiftet ut i tråd med forskriftene. Etter en del forsinkelser er vi da i mål med de større arbeidene på området i denne omgang og kan gå høsten i møte med et penere og forbedret borettslag.

 

 

Bildegalleri