Vannkran 2023-0826 DSC_0239

Fare for misfarget vann i krana

Publisert: 26. august 2023

Drammen kommune melder om spyling i vannledningsnettet kommende uke. 

I e-poster til alle berørte husstander står det at arbeid med å rengjøre hovedvannledningsnettet gjennnomføres «For å sikre god og jevn vannkvalitet».

For Konneruds del vil dette arbeidet finne sted i dagene mandag 28. august til fredag 1. september.

Kommunen opplyser at det i denne perioden kan oppleves misfarget vann og trykkfall.

Ved misfarget vann er det anbefalt å la kaldtvannet renne fra en kran i huset eller fra hagekranen til vannet blir klart igjen.

Generell informasjon om arbeidet er også å finne på: https://www.drammen.kommune.no/misfarget-vann