REGISTRERING Valgkomiteens Niclas Breivik (til venstre) og styremedlem Jan Arild Andorsen så til at alle som deltok på generalforsamlingen ble behørig notert.
FOTO: STEIN GUDVANGEN

Halvert frammøte på generalforsamlingen

Publisert: 15. april 2023

Årets generalforsamling i Skjelsbekkskogen Borettslag gikk kjapt unna med nokså lavt frammøte og ganske få diskusjoner.

Kontrasten til fjorårets generalforsamling var betydelig.I fjor møtte det 46 andelshavere. I tillegg var det gitt 7 fullmakter at det totale antallet stemmeberettigede var 53.

Interessen for generalforsamlingen i sidesalen i Konnerud nye kirke var betydelig lavere i år.

Den ordinære generalforsamlingen ble avviklet tirsdag 14. mars klokka 19:00.

Antallet frammøtte var 21, mens det var gitt fire fullmakter. Med det var det totale antallet stemmer 25, altså mindre enn halvparten av antallet stemmer i fjor.

Fra NBBO møtte det to personer, og Alexander Lunde Gabrielsen, leder for kundeteamet i NBBO, ble valgt som møteleder. Styrets sekretær, Erling Devig, ble valgt til å føre protokollen.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og Thomas Skjønberg ble valgt til å å undertegne protokollen.

Les hele referatet i PDF-utgaven av Skjelsblekka ved å klikke deg inn øverst på nettsiden.