Vann 2016-1024 Foto Arek Socha : Pixabay

Kommunen rengjør vannledningene våre

Publisert: 2. juni 2024

Ved inngangen til juni er rengjøringen av det lokale vannledningsnettet godt i gang. Her er et par ting å merke seg.

Drammen kommune melder som følger til styret: «For å sikre god og jevn vannkvalitet, rengjør vi hovedvannledningsnettet på Konnerud fra tirsdag 28. mai til fredag 7. juni.»

I denne tiden er det greit å være klar over at vi kan oppleve misfarget vann og trykkfall.

Ved misfarget vann er rådet å la kaldtvannet renne fra en kran i huset en stund, for eksempel hagekranen.

Generell informasjon om dette finner du på: https://www.drammen.kommune.no/misfarget-vann

Alle husstander i borettslaget skal ha fått en e-post om rengjøringen fra kommunen. E-postadressen din er registrert i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Du kan lese mer om registeret hos Digitaliseringsdirektoratet på https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bildegalleri