El-sparkesykkel 2024-0519 III IMG_2293

Ulykke og nesten-ulykke

Publisert: 21. mai 2024

I en ellers rolig langhelg hadde vi to hendelser i borettslaget som vi veldig gjerne kunne vært foruten og som bør tjene som en advarsel for alle oss som ferdes på gang- og sykkelveiene våre. Advarselen gjelder særlig de som har ansvar for barn.

 

Episode 1: Søndag 19. mai, 1. pinsedag, smalt en el-sparkesyklist inn i en bil i Mårstien. Bilen sto stille, men farten på sykkelen gjorde at både gutten som kjørte den, bilen og sykkelen fikk skader.

Det meldes om tre unge gutter i 12-årsalderen fordelt på to el-sparkesykler, som kom i stor fart inn i krysset ved Mårstien 44/46. Her kolliderte den ene sykkelen med en bil. Farten skal ha vært høy, ifølge en av dem som bor like ved.

Personskaden skal ha vært liten, men det er snakk om blødende sår og opphovnet ansikt.

Om bilen hadde vært i bevegelse, kunne det gått mye verre.

 

Farlig! – Vi ser mer uvøren kjøring på el-sykkel nå enn før, og dette utsetter både syklistene selv og andre for fare. Det er selvsagt sterkt beklagelig, sier styreleder Øystein Lono.

Han viser til at det er krav om gangfart for alle som ferdes på gang- og sykkelveiene våre, noe det også er tydelig skiltet om.

– Dette kravet gjelder alle veiene i borettslaget, understreker styrelederen.

Forøvrig gjelder de alminnelige trafikkreglene inne i borettslaget slik som alle andre steder: «Trafikkreglene gjelder for all trafikk på vei og må følges når du går, sykler eller kjører», står det blant annet.

Det er også egne regler for el-sparkesykler, og slik ferdsel skal ikke være til hinder eller fare for andre, særlig myke trafikanter.

Man kan bli bøtelagt hvis man bryter disse reglene, og det er dessuten krav til ansvarsforsikring for alle el-sparkesykler fra 1. januar 2023.

– Det tror jeg ikke så mange er klar over, sier Lono som også minner om at det er krav om hjelm for el-sparkesyklister i alderen 12 til 15 år.

Barn under 12 år har ikke lov til å bruke el-sparkesykler – og: Det er ikke lov med mer enn én person på hver sykkel. På en av syklene søndag, var det to personer.

 

Episode 2: Samme dag som sykkelulykken, 1. pinsedag, ble et lite barn observert løpende oppe på garasjetaket i Mårstien.

– Dette er svært alvorlig fordi det er langt ned fra taket og til bakken, og det kan gå veldig galt dersom barnet skulle falle ned. Så her må foreldre og foresatte på banen og ta tak i ungene sine. I dette tilfellet var det et større barn som hjalp den minste opp på taket. Det er viktig å forstå at garasjetaket ikke er en lekeplass, og borettslaget kan ikke gjerde inn alt. Derfor må unger få klar beskjed hjemme, sier styreleder Øystein Lono på vegne av et samlet styre.